13 Σεπτεμβρίου 2017

Κώστας Παλαχάνης, "Ορθοέπεια"


Κώστας Παλαχάνης, "Ορθοέπεια", Θεσσαλονίκη,2001 

Εκτύπωση και τεχνική επιμέλεια : Κ. Στάσας – Δ. Κόντος  -- Μ. Παπαδόπουλος -- Γ.  Πετσάνης

Το πόνημα για τη γλώσσα του Κώστα Παλαχάνη δημοσιεύεται 
με την προφορική άδεια του συγγραφέα, τον οποίο και ευχαριστούμε. 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο: Κώστας Παλαχάνης, "Ορθοέπεια"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου