21 Οκτωβρίου 2014

Βιβλιο-προτάσεις αναγνωστών του BlogΠροεπισκόπηση
Το σήμα της Λέσχης
Της Στεφανίας Βαλδεμίρη
   

Βιβλιο-προτάσεις αναγνωστών του Blog

Φίλες και φίλοι αναγνώστες του Blog της Λέσχης Ανάγνωσης της ΕΡΤ3, μπορείτε να προτείνετε ένα βιβλίο για να το διαβάσουν τα μέλη της Λέσχης. Η πρότασή σας δεν είναι δεσμευτική, και τα μέλη της Λέσχης έχουν τον τελικό λόγο. Στην περίπτωση που το βιβλίο που προτείνατε γίνει αποδεκτό από τη Λέσχη, τότε θα προηγηθεί η δική σας κριτική-άποψη εκείνης των μελών, στη σχετική ανάρτηση-δημοσίευση για το βιβλίο. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε μέρος στη σχετική συζήτηση στη Λέσχη (θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως). 
Για τις φίλες και τους φίλους που προτείνουν βιβλίο ξένου συγγραφέα προϋπόθεση για συζήτηση της πρότασης είναι να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.Τις προτάσεις για το βιβλίο καθώς και την άποψη-κριτική σας μπορείτε να τις στείλετε στο email: kaliengiorgos@gmail.com


Η Λέσχη Ανάγνωσης της ΕΡΤ3


Book recommendations by Reading Club Blog 

Dear friends and readers of  Reading Club Blog ERT3, you can suggest a book to the Reading Club to read. Your proposal is not binding, and club members have the final say. If the book you suggested is accepted by the club, then your own review will be precedent from the members in the relevant post-publication for the book. If you wish, you can take part in the debate of the club (you will be notified in good time). 
For the friends and friends who recommend a foreign book there is a condition that its has to be translated into Greek. 
Suggestions for a book, as well as your view-review you can send them to email: kaliengiorgos@gmail.com 


The Reading Club ERT3Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου