5 Οκτωβρίου 2014

Ευρήματα: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος online

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, εκτός από υπηρεσίες σχετικές με την εκδοτική παραγωγή της χώρας, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία της επίσημης καταγραφής της Εκδοτικής Παραγωγής της Ελλάδος, σε χειρόγραφα ψηφιακής μορφής, σε συλλογή με ψηφιοποιημένες εφημερίδες, στις Επιστημονικές Επετηρίδες των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τα έτη από το 1925 έως το 1977 κ.α. 

Επιλέγοντας τις Εφημερίδες από την ετικέτα Ψηφιακές συλλογές στο δικτυακό τόπο http://www.nlg.gr/ της Εθνικής Βιβλιοθήκης, θα δείτε:. 

Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος logo


Ψηφιακή συλλογή εφημερίδων


Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σας καλωσορίζει στην ψηφιακή συλλογή e-φημερίς.Το e-φημερίς αποτελεί ένα μεγαλόπνοο project ψηφιοποίησης των συλλογών των εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Αυτή την στιγμή διαθέτουμε στο Internet μια τεράστια συλλογή αποτελούμενη από 220.006 σελίδες εφημερίδων όπου όλες είναι αναζητήσιμες με βάση τον τίτλο της εφημερίδας και την ημερομηνία έκδοσης. Και οι 220.006 σελίδες είναι αναζητήσιμες και με βάση το περιεχόμενο, ύστερα από διαδικασίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων που εφαρμόστηκαν (OCR). Επίσης στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε άρθρα από ένα σύνολο 944.361 άρθρων της συγκεκριμένης εφημερίδας ενώ στην εφημερίδα ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ έχουν αποδελτιοποιηθεί 33.851άρθρα τα οποία μπορούν να αναζητηθούν είτε με τον τίτλο του άρθου είτε με τον συγγραφέα.
Οι εφημερίδες παρέχονται σε pdf format και για την ανάγνωση των σελίδων θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Acrobat Reader της Adobe.
Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις εφημερίδες που διαθέτουμε αυτή την στιγμή στην ψηφιακή μας συλλογή , την ποσότητα και την μορφή των περιεχομένων καθώς και τα έτη έκδοσης τα οποία καλύπτουμε.
Τίτλος εφημερίδας
Σύνολο ψηφιοποιημένων σελίδων
Σελίδες με δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενοΑποδελτίωση
(άρθρα)
Έτος Έκδοσης
..από
..έως
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
43.83243.832944.361
1944
1967
ΕΜΠΡΟΣ
77.79377.793-
1896
1969
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
54.20354.20333.851
1917
1983
ΣΚΡΙΠ19.00619.006-18931911
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (της Αιγύπτου)
25.17225.172-
1958
1977
Σημείωση: Η αποδελτίωση της εφημερίδας "Ριζοσπάστης" καλύπτει το χρονικό διάστημα από 23-7-1917 έως 30-4-1920.
Η πρόσβαση στην ψηφιακή μας συλλογή και η ανάκτηση των εφημερίδων παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους πολίτες.
Για την σύνδεσή σας με την Ψηφιακή Συλλογή Εφημερίδων ακολουθήστε το παρακάτω link

Όροι Χρήσης
Απαγορεύεται στους χρήστες του αρχειακού υλικού της εφημερίδας "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο, ιδίως η, με οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση και εκμετάλλευση προς πορισμό περιουσιακού οφέλους, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ενόλω ή εν μέρει, του αρχειακού υλικού της εφημερίδας "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος και γενικά (απαγορεύεται) κάθε πράξη, έστω και μη ειδικά ανωτέρω αναφερόμενη, η οποία, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να συνιστά, κατά τις κείμενες διατάξεις, προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της.


Όταν επιλέξετε την ετικέτα Εκδόσεις στο δικτυακό τόπο http://www.nlg.gr/ της Εθνικής Βιβλιοθήκης, θα δείτε την παρακάτω εικόνα.Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος logo

Εκδόσεις


Η ΕΒΕ εκδίδει καταλόγους, πρότυπα και εγχειρίδια βιβλιοθηκονομικά για την οργάνωση των βιβλιοθηκών και γενικά για την εξυπηρέτηση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας.


Βιβλιογραφία:
1. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989-1993.-Αθήνα : ΕΒΕ, 1990-1996.ISSN 1105-3046
2. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1994-1996.-Αθήνα : ΕΚΕΒΙ,1998-2001.ISSN 1105-3046
3. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1994. –Αθήνα : ΕΚΕΒΙ, 1998, 1087 σ. ISBN 960-7060-12-1.
4. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία, 1989-1994. (Έκδοση σε CD-ROM). –Αθήνα : ΕΚΕΒΙ, 1999.
5. Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία, 1989-2000. (Έκδοση σε CD-ROM). ISSN 1108-4022
Κατάλογοι:
1. Κατάλογος Ελληνικών Θεματικών Επικεφαλίδων. Επιμέλεια Ιωάννα Μανιάτη. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1991. 642 σ. ISBN 960-7060-02-4.
2. Κατάλογος Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων. Επιμέλεια Ιωάννα Τσούτσου-Δημοπούλου. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1992. 252 σ. ISBN 960-7060-04-0.
3. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης Γ., Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. –Αθήναι : ΕΒΕ, 1996. 203 σ. ISBN 960-7060-10-5.
4. Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: Κατάλογος Έκθεσης. –Αθήνα : [ΕΒΕ], 1999.355 σ. ISBN 960-7060-15-6.
5. Αρχείο Καθιερωμένων Επικεφαλίδων. (Έκδοση σε CD-ROM) Αθήνα: ΕΒΕ, 2003 ISBN 960-7060-20-2
6. Κατάλογος Ελλήνων Εκδοτών Συστήματος ISBN 1988 - 2000, Αθήνα: Ε.Β.Ε., 2001.486σ. ISBN 960- 7060-18-0
Πρότυπα και Εγχειρίδια:
1. Εγχειρίδιο UNIMARC. Επιμέλεια έκδοσης Brian P. Holt. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ.Δ. Μπώκος. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1993-1996. (2 τ.) ISBN 960-7060-06-7 (τ. 1), ISBN 960-7060-11-3 (τ. 2).
2. UNIMARC/Authorities: Γενική Διάταξη για Καθιερωμένους Τύπους. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Γ.Δ. Μπώκος. –Αθήνα : ΕΒΕ, 1996. 126 σ. ISBN 960-7060-08-3.
3. Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Μουσικής (ISMN) - Εγχειρίδιο οδηγιών. Μετάφραση στα ελληνικά και επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης Βιργινία Παπαζιάν. Αθήνα: Ε.Β.Ε., 2003 30σ. ISBN 960-7060-21-0
Ενημερωτικά Έντυπα:
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Αποστολή και υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αθήνα: ΕΒΕ, 1998. 68σ. ISBN 960-7060-13-Χ.

Για είσοδο και αναζήτηση στα αρχεία της
 Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:
http://www.nlg.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου