7 Ιουλίου 2014

Η λέξη του μήνα / παπούτσια (1.12)Τα παπούτσια


Φωτογραφίες
του γιου μου,
Στράτου Ντόντση

για την επιλογή: Μαρία Ντόντση