4 Σεπτεμβρίου 2014

Φωτογραφικό Αρχείο Γαλλικού Στρατού

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν και τα πληροφοριακά στοιχεία τους προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επικοινωνίας της Γαλλίας. Όπως βλέπετε, οι φωτογραφίες χρονολογούνται από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και δείχνουν στιγμές από τη ζωή του γαλλικού στρατού σε περιοχές της Ελλάδας. 
Πληκτρολογείτε για αναζήτηση στο διαδίκτυο την ηλεκτρονική  διεύθυνση  http://www.culture.gouv.fr/public/  ή την χρησιμοποιείτε ως έχει, πατώντας πάνω της με το "ποντίκι". Τότε εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα.Base Mémoire : Archives photographiques
 
Lexique
Localisation  
Nom de l'édifice  
Légende - Objet  
Date prise vue  
Photographe  
Auteur  
 
 
 
Mots clés  

Recherche libre...  
 
Avec image en ligne  
     
Χρησιμοποιώντας λατινικά στοιχεία, γράφετε στην πρώτη σειρά το όνομα της περιοχής για να αναζητήσετε φωτογραφικό υλικό, π.χ.: Korifi. Τότε εμφανίζεται ένας αλφαβητικός κατάλογος με το όνομα της περιοχής (εάν υπάρχουν φωτογραφίες της περιοχής), καθώς και ονόματα άλλων περιοχών, που το όνομά τους είναι παρόμοιο με αυτό που κάνατε την αναζήτηση. 

Εάν γνωρίζετε το παλαιό όνομα (εάν υπάρχει) της περιοχής, μπορείτε να την αναζητήσετε με αυτό.  Για παράδειγμα, οι παρακάτω φωτογραφίες είναι το αποτέλεσμα αναζήτησης για την περιοχή Korifi. Το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε εάν η αναζήτηση γίνει με την παλαιά ονομασία του χωριού, δηλαδή με το Gola. (από αβλεψία αναφέρεται ως περιοχή της Emathie στο υπόμνημα και όχι του Κιλκίς)


Μάχες στην περιοχή της Κορυφής του Νομού Κιλκίς (Ιούλιος 1916),
μεταφερόμενη κουζίνα και ανεφοδιασμός με νερό από πηγή

Πηγή φωτογραφίας: http://www.culture.gouv.fr
LocalisationGrèce ; Macédoine centrale ; Emathie ; Gola (anciennement) ; Korifes (actuellement)
Nom de l'édifice
Nom de l'objet
LégendeCombats dans le secteur de Gola (juillet 1916). Cuisine roulante et ravitaillement en eau à une source
PhotographeOpérateur H ; Gadmer, Frédéric (photographe)
Date prise vue1916.07.31
Crédit photoMinistère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN


Μάχες στην περιοχή της Κορυφής του Νομού Κιλκίς (Ιούλιος 1916),
Μοναστήρι στην κορυφή του λόφου

Πηγή φωτογραφίας: http://www.culture.gouv.fr


LocalisationGrèce ; Macédoine centrale ; Emathie ; Gola (anciennement) ; Korifes (actuellement)
Nom de l'édificeEglise
Nom de l'objet
LégendeCombats dans le secteur de Gola (juillet 1916). Monastère au sommet du piton
PhotographeOpérateur H ; Gadmer, Frédéric (photographe)
Date prise vue1916.07.31
Crédit photoMinistère de la Culture (France) – Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine – Diffusion RMN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου